Zaloguj się | Rejestracja

Przyszłość fabryki papieru w Konstancinie (więcej...)


Przyszłość fabryki
papieru w Konstancinie


W piątek 19 października zakończyły się Warsztaty Urbanistyczne Charrette dla terenów dawnej papierni przy ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie. Pracownia Mycielski Architecture & Urbanism, zatrudniona przez firmy Platan Group oraz Metsa Tissue, właścicieli zamkniętej w tym roku fabryki przedstawiła mieszkańcom i władzom naszej gminy swoją wizję zagospodarowania 120 hektarów przemysłowego terenu. Koncepcja architektów spodobała się uczestnikom prezentacji.


Podsumowanie, trwających pięć dni warsztatów odbyło się w ostatni piątek w Konstancińskim Domu Kultury przy ulicy Jaworskiego. Warsztaty Urbanistyczne Charrette to unikalne narzędzie planistyczne i projektowe, które jest metodą stosowaną na całym świecie przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, tworzeniu przestrzeni publicznych, zachowaniu tkanki historycznej śródmieść i planowaniu nowych dzielnic.

Reklamy Google:


Warsztaty rozpoczęły się od spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń oraz władz miasta, którzy określili architektom i planistom swoje oczekiwania odnośnie przyszłości terenów fabryki. Międzynarodowy zespół pracowni Mycielski Architecture & Urbanism, złożony z ekspertów różnych dziedzin przeanalizował możliwości zagospodarowania terenu, uwzględniając m.in. czynniki ekonomiczne, konserwatorskie oraz komunikacyjne. W piątek architekci przedstawili swoją wizję rozwoju przemysłowej części Mirkowa, pokazując mieszkańcom, jak tereny dawnej fabryki mogłyby wyglądać za 10-15 lat.

Prezentację poprowadził Maciej M. Mycielski. Sercem zaprojektowanego kompleksu miałaby się stać najstarsza zabudowa fabryki z odrestaurowanym muzeum papiernictwa. Prowadziłby do niej pasaż spacerowy, zaczynający się przy ulicy Mirkowskiej wzdłuż nowej zabudowy nawiązującej stylem architektonicznym do zabytkowej części mieszkalnej Mirkowa. Wokół komina, górującego nad całym kompleksem, znalazłyby się nie tylko luksusowe butiki, galerie sztuki, lecz także kafejki i restauracje oraz inne sklepy.

Architekci zaplanowali również część rekreacyjną i zdrowotną, w której powstałyby hotele, ośrodki SPA wellness, kluby fitness, dom opieki, a także inne obiekty uzdrowiskowe. W nowym kompleksie znalazłoby się także miejsce na budynki służące rozrywce i rekreacji m.in. kino, kręgielnię, basen, korty do squasha oraz salę widowiskowo-koncertową. W koncepcji przewidziano również centrum konferencyjno-biznesowe z placem wystawienniczym na otwartej przestrzeni do organizowania targów, wystaw czy koncertów oraz biurowce.

Architekci stwierdzili, że przyszłością uzdrowiska powinny być najnowocześniejsze, ekologiczne technologie, dlatego też uznali, że nowe obiekty powinny być energooszczędne, wyposażone w baterie słoneczne. Projekt przewiduje również powstanie loftów w zniszczonych budynkach przemysłowych oraz wioski ekologicznej. Jednak cześć mieszkalna byłaby jedynie uzupełnieniem nowej zabudowy i zdaniem planistów nie powinna zająć więcej niż 10-20 proc. powierzchni terenu.

Na obszarze obecnej fabryki powstałoby również kilka parkingów oraz traktów spacerowych i ścieżek rowerowych, wykorzystujących malownicze tereny zielone, podmokłe oraz zbiorniki wodne znajdujące się wokół fabryki. W oparciu o plany budowy obwodnicy Konstancina-Jeziorny architekci zaprojektowali także sieć dróg, które zapewniłyby kompleksowi wygodną komunikację. Uwzględnili również plany uruchomienia szybkiej kolei do Warszawy, która powstałaby na zmodyfikowanej trasie przemysłowej. Kolejką można byłoby dotrzeć niemal do samego centrum projektowanego kompleksu.

Koncepcja spodobała się nie tylko mieszkańcom, lecz także władzom samorządowym naszej gminy. Andrzej Cieślawski, przewodniczący Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny po prezentacji stwierdził, że miasto powinno iść właśnie w takim kierunku, by zagospodarowanie terenów poprzemysłowych dopełniało ofertę uzdrowiska i przyciągało kuracjuszy oraz gości z innych miast. Natomiast burmistrz Kazimierz Jańczuk podziękował organizatorom warsztatów i właścicielom terenu za niezwykle pożyteczną inicjatywę. Dodał, że koncepcja spełnia wiele oczekiwań mieszkańców, ponieważ nie przewiduje nadmiernej zabudowy mieszkaniowej. Zwracając się do mieszkańców zaznaczył jednak, że jest to jedynie wizja architektoniczna, nie zaś koncepcja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

To właśnie plan, którego zmianę w tym roku rozpoczęła rada miejska, będzie kluczowy dla przyszłości terenów byłej fabryki. Ostateczna decyzja będzie należała do rady miejskiej, która będzie go uchwalała. Jednak sądząc po reakcjach na zaprezentowaną koncepcję, samorząd, opracowując nowy plan, będzie się starał podążać w podobnym kierunku, co architekci z pracowni Mycielski Architecture & Urbanism.

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomościFabryka papieru w Mirkowie - Google Street View
Instrukcja: w celu obracania widoku skorzystaj z kółka na panelu sterowania w lewym górnym rogu lub użyj strzałek w lewo i w prawo na klawiaturze. Jeśli chcesz przejść po ulicy, kliknij jedną z białych strzałek nałożonych na drogę lub użyj strzałek w górę i w dół na klawiaturze.

Zobacz artykuły powiązane:

Zaplanujmy przyszłość terenu po Papierni

W dniach 15-19 października w Konstancińskim Domu Kultury przy ulicy Jaworskiego 18 pod Honorowym Patronatem Burmistrza Konstancina-Jeziorny oraz przy wsparciu Metsa Tissue i Platan Group, odbędą się Warsztaty Urbanistyczne Charrette dla terenów dawnej Papierni przy ul. Mirkowskiej. Organizatorem warsztatów jest warszawska pracownia Mycielski Architecture & Urbanism (MAU), prekursorzy zrównoważonej urbanistyki w Polsce.


Mirków: procedura zagospodarowania terenu

Rada miejska Konstancina-Jeziorny w czasie ostatnich obrad, które odbyły się 30 maja, zgodziła się rozpocząć procedurę zmiany zagospodarowania terenów fabryki papieru w Mirkowie. Uchwała nie przesądza jeszcze o przyszłym zagospodarowaniu rozległych, przemysłowych terenów. Władze gminy chciałyby przeznaczyć ten obszar pod budownictwo usługowo-rekreacyjno-handlowe z wykorzystaniem i zachowaniem zabytkowej zabudowy fabrycznej.


Mirków podzielił radę miejską Konstancina

Rada miejska Konstancina-Jeziorny nie zdecydowała się na rozpoczęcie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przemysłowej części Mirkowa. Projekt uchwały podzielił radnych, chociaż nie przesądzał o kierunku przyszłych zmian. Sześciu radnych było za wszczęciem procedury, sześciu się jej sprzeciwiło, a czterech nie opowiedziało się po żadnej ze stron, wstrzymując się od głosu.


Tereny po fabryce papieru: kompromis?

Spółki Metsä Tissue i Konstans, które są właścicielami terenów przemysłowych w Mirkowie, zwróciły się do rady miejskiej z prośbą o zmianę miejscowego planu zagospodarowania terenów fabrycznych. Wniosek przewiduje dopuszczenie budowy obiektów rekreacyjno-handlowo-usługowych z towarzyszącym budownictwem mieszkaniowym. Decyzję o rozpoczęciu zmiany planu może podjąć tylko rada miejska Konstancina-Jeziorny.


Oczyszczalnia w Konstancinie: sprzedana

Potwierdziły się informacje, które opublikowaliśmy w maju 2011 roku. Fińska spółka Metsä Tissue sprzedała oczyszczalnię ścieków w Konstancinie-Jeziornie firmie SAUR. Francuski światowy lider w branży usług komunalnych rozbuduje i zmodernizuje przestarzałą oczyszczalnię, tak aby mogła ona bez problemu obsłużyć całą gminę. Nie ujawniono kwoty za jaką kupiono cały obiekt.


Fabryka papieru:
w kwietniu zamknięcie!


W piątek (2 grudnia) przedstawiciele firmy Metsä Tissue ogłosili, że zakończenie produkcji papieru w Konstancinie-Jeziornie nastąpi w kwietniu przyszłego roku. W wyniku zamknięcia fabryki prace może stracić nawet 140 osób. Natomiast do lipca Metsä Tissue będzie zaopatrywała osiedle Mirków w energię cieplną. Władze samorządowe są zaskoczone nagłym przyspieszeniem zamknięcia zakładu, który miał funkcjonować do końca 2012 roku. Jednak uspokajają, że wszystkie związane z tym problemy uda się w porę rozwiązać.


Fabryka papieru w Konstancinie: co dalej?

W zeszłym tygodniu radni z Konstancina-Jeziorny spotkali się z mieszkańcami, żeby omówić przyszłe zagospodarowanie terenów poprodukcyjnych Metsä Tissue w Mirkowie. Właściciel fabryki rozważa przekształcenie fabryki w bazę logistyczno-usługową lub w osiedle mieszkaniowe. Samorząd uznał oba warianty za zagrożenie dla gminy. Podczas zeszłotygodniowego spotkania rozmawiano głównie o tym, jak ochronić zabytkowy teren fabryki oraz co mogłoby tam powstać.


Mirków - nowe osiedle zamiast fabryki?

Na początku września przedstawiciele firmy Metsä Tissue przedstawili radnym swoją koncepcję zagospodarowania ok. 90 ha terenu należącego do fabryki papieru w Mirkowie, która zatrzyma produkcję najpóźniej do końca przyszłego roku. Jednym z trzech rozważanych wariantów jest przeznaczenie większości tych terenów pod budownictwo usługowo-handlowe i mieszkaniowe. Jednak najpierw rada miejska musiałaby się zgodzić na budowę osiedla dla ok. 4 tys. nowych mieszkańców.


Mirków zostanie bez ogrzewania!

Metsä Tissue do końca przyszłego roku zamknie produkcję papieru w Konstancinie-Jeziornie. Przestanie funkcjonować również fabryczna ciepłownia, która ogrzewa ponad 800 mieszkań na osiedlu Mirków. Od przeszło roku samorząd bezskutecznie stara się rozwiązać problem i zapewnić osiedlu nowe źródło energii. Mieszkańcy zaczynają się niecierpliwić i krytykują opieszałość oraz nieskuteczność władz miasta.


Francuzi przejmą
ścieki z Konstancina!


Prawdopodobnie w 2013 roku powstanie nowa oczyszczalnia ścieków. Zakupem terenu należącego do Metsä Tissue, na którym znajduje się przestarzała oczyszczalnia, jest zainteresowana Grupa SAUR. Francuski światowy lider w branży usług komunalnych wybuduje tam nowy obiekt, jeśli uda mu się podpisać z gminą, satysfakcjonującą obie strony, wieloletnią umowę na odbiór nieczystości.


Fabryka Papieru
w Mirkowie: 1760-2012


Od kiedy fińska spółka Metsa Tissua podjęła decyzję o zamknięciu w 2012 roku Fabryki Papieru w Mirkowie, zagrożona została nie tylko 250-letnia tradycja produkcji papieru, ale również spokój mieszkańców osiedla Mirków. Likwidacja fabryki niesie bowiem ze sobą niezliczone konsekwencje - nie tylko utratę miejsc pracy dla osób obsługujących maszyny papiernicze, ale także wstrzymanie dostaw wody, energii elektrycznej i co najważniejsze odcięcie dopływu ciepła dla pobliskiego osiedla.


Koniec papierni
w Konstancinie!


Fiński koncern papierniczy Metsä Tissue planuje zamknąć papiernię w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej. Pracę może stracić prawie 200 osób. Razem z papiernią zamknięta zostanie oczyszczalnia ścieków należąca do koncernu, z której korzysta teraz gmina. Terenem na którym znajduje się zakład już zainteresowali się deweloperzy. To ponad 70 ha powierzchni do wykorzystania.

poniedziałek 22 października 2012 - 08:06:17 | Komentarze: 0
Wersja do druku

szukaj w Konstancinie

polecamy firmy/usługi


arpwave.jpgBardzo szybko i skutecznie leczymy pacjentów m.in. z bólami stawu biodrowego, pleców, barku, rwą kulszowa, leczymy naderwane mięśnie, bóle stawu skokowego. Pomagamy w bardzo ciężkich przypadkach. Umów się na wizytę w gabinecie w Konstancinie. Telefon: 512 232 756. Jeśli pierwsza wizyta nie pomoże nic nie zapłacisz.

Radca_prawny.jpg
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
UL. WILANOWSKA 1 A, I p.
KONSTANCIN-JEZIORNA
Doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych. Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców.
W celu umówienia wizyty proszę
o kontakt tel.: 509 202 165
.
mail: kancelaria.konstancin@gmail.com

reklama.jpg
Reklama w portalu
Konstancin24.eu
Wypróbuj reklamę w portalu Konstancin24.eu! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Sprawdź ofertę reklamową... więcej
reklama
promocja