Zaloguj się | Rejestracja

Forum

Moderatorzy: admin, kacper, tomek24, marylka
Autor Odpowiedzi
koll
08 sty 2015 : 09:14
Zarejestrowany #904
Dołączył: 14 mar 2013 : 12:45
postów: 156
Dowód osobisty w 2015 roku

Dowód osobisty wydany w 2015 roku będzie dokumentem terminowym. Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych dowody osobiste będą wydawane z oznaczonym terminem ważności - na pięć lub dziesięć lat.

Zastąpienie dowodów bezterminowych (wydawanych z nieoznaczonym terminem ważności) dokumentami terminowymi (wydawanymi na pięć lub 10 lat) to skutek decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Stwierdził on, że konieczne jest odnawianie wszystkich dowodów.
Także osoby, które (po 1 stycznia 2015 roku)ukończyły 65 rok życia będą otrzymywały dokumenty terminowe.
Istnienie dowodów bezterminowych, którymi legitymują się głównie osoby starsze – po ukończeniu 65 roku życia można ubiegać się o dokument z nieoznaczonym terminem ważności – nastręczało wielu trudności. Jako przykład wskazać należy m.in.: ograniczenie/ zablokowanie dostępu do środków zgromadzonych na rachunku bankowym wskutek braku podania terminu ważności dowodu osobistego. W przypadku dokumentów bezterminowych taka data po prostu nie istnieje. Trudności mogą wstąpić także podczas podróży. Data ważności dowodu osobistego to informacja, jakiej wymagają zarówno przewoźnicy jak i służby graniczne.

Zgodnie z informacją Ministra Spraw Wewnętrznych dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła piątego roku życia, będzie ważny przez pięć lat. Natomiast dokument tożsamości dla pozostałych osób będzie ważny przez dziesięć lat.
Dowody osobiste wydawane od 1 stycznia 2015 będą też zawierały inny zestaw informacji o sobie. Nową informacją będzie określenie obywatelstwa. Natomiast na dokumencie nie zobaczymy już adresu miejsca zameldowania. Jest to związane ze zniesieniem obowiązku meldunkowego, które nastąpi z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Dowody osobiste wydane przed terminem 1 stycznia 2015 zachowują swoją ważność (do upływu termin, na jaki zostały wydane). Ważność zachowają także dokumenty wydane bezterminowo.
Nie ma więc konieczności wymiany posiadanych dowodów osobistych. Zmiany dotyczyć będą jedynie nowo wydawanych dokumentów.
Jako że dowody osobiste wydawane są bez konieczności uiszczenia jakichkolwiek opłat warto w 2015 roku wymienić dokument. Posługiwanie się dowodem zgodnym z aktualnie obowiązującym wzorem może uchronić nas przed trudnościami, chociażby związanymi z korzystaniem z usług banku. Jednak zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131) wymiana dowodu osobistego nastąpić może tylko po spełnieniu jednej z ustawowych przesłanek. Należą do nich:

- upływ terminu ważności dowodu osobistego;
- zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym (poza zmianą nazwy organu wydającego);
- zmiana wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
- utrata/ uszkodzenie dokumentu (w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza);
- przekazanie do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131.).[ Edytowany 09 sty 2015 : 12:25 ]
Powrót do góry
koll
09 sty 2015 : 12:30
Zarejestrowany #904
Dołączył: 14 mar 2013 : 12:45
postów: 156
Wzór

Powrót do góry
 

Przejdź do:     Powrót do góry

Kanały informacyjne: RSS 0.92 Kanały informacyjne: RSS 2.0 Kanały informacyjne: RDF
Powered by e107 Forum System